Inrichting

Ruimte tussen het meubilair

 • Plaats de meubels zo dat er op een aantal plaatsen in de ruimte of in een lokaal een vrije zone bestaat die een rolstoelgebruiker toelaat te manoeuvreren, rechtsomkeer te maken...

inrichting Jeugdhuis Sumo, OpglabbeekAls het meubilair makkelijk verplaatsbaar is, kan je als het nodig is meer ruimte creëren en zo snel enkele plaatsen vrijmaken voor rolstoelgebruikers.

 

 

 

 

 • Zorg voor een rechtlijnige schikking van het meubilair. Doorgangen tussen het meubilair moeten min. 90 cm breed zijn. Reken daarbij de gebruiksruimte van stoelen in. Doorgangen worden smaller als er mensen aan een tafel zitten.

 Bij Chiro ‘Wij’, Koersel en Jeugdhuis Club 9 te Koersel is het meubilair rechtlijnig geschikt.Baken, bijvoorbeeld met krijt of met een gekleurde tape, de meest gebruikte loopzones af en wat de voorbehouden zones voor tafels en stoelen zijn. 

 

 

 

 

 

 

Tafels en stoelen

 • Hou bij de aankoop van nieuwe tafels en stoelen rekening met de veiligheid en de onderrijdbaarheid.

Jeugdcompetentiecentum Zappa Kiel heeft makkelijk verplaatsbaar meubilair en afgeronde stoelen.Tafels en stoelen kunnen het best afgeronde hoeken hebben en contrasteren met de omgeving.  Zo beperk je het risico op ongevalletjes en is het meubilair ook goed zichtbaar voor kinderen of jongeren die minder goed zien.

 

 

 

 

 

 

 

Chiro Kachtem heeft makkelijk verplaatsbaar meubilair en onderrijdbare tafels.Voorzie in het jeugdhuis naast hoge tafels ook lagere, onderrijdbare tafels. De onderrijdbare tafels moeten min. 70 cm hoog, 60 cm diep en 90 cm breed zijn, zodat rolstoelgebruikers er makkelijk aan kunnen plaatsnemen.

Podium

 • Een podium of draaitafel is vaak verhoogd. In een optimale situatie zijn deze ook bruikbaar voor rolstoelgebruikers.


Een hellingsbaan naar een podium. De helling is wel te steil om zelfstandig bruikbaar te zijn.Ook een podium of draaitafel in het jeugdhuis kan je snel uitrusten met een verplaatsbaar hellend vlak, oprijgoten...
 

 

 

 

 • Zorg aan de rand van het podium voor een afrijdbeveiliging. Een rand kan je zelf aanbrengen door een houten boord aan de rand te bevestigen.

Toog

 • De toog moet goed zichtbaar en bereikbaar zijn.

Jeugdcentrum Ahoy ,Wijnegem: het patroon op de toog geeft een goed contrast maar het zou nog beter zijn als de achterwand effen zwart zou zijn. De toog zou zo nog beter zichtbaar zijn. Er is ook verlichting aanwezig boven de toog.Bekijk zelf hoe je tafels en stoelen geplaatst zijn en welke weg je moet afleggen om de toog te bereiken. De bereikbaarheid van de toog kan je verbeteren door de tafels en stoelen rondom een andere opstelling te geven.
Je kan de toog goed zichtbaar uitwerken door deze van een contrasterende kleur of materiaal te voorzien (vb. met verf) of door accentverlichting aan te brengen boven de toog. Ook voor een goede verstaanbaarheid en communicatie kan accentverlichting een hulp zijn. Als iemand iets komt bestellen is het belangrijk dat  liplezen mogelijk is of dat je duidelijk kan volgen wanneer iemand (ook) met gebaren communiceert.


 

   

 

 • Er is aan de toog een verlaagd en eventueel onderrijdbaar deel.

Bij een bestaande toog is het niet altijd evident om ook een verlaagd deel te voorzien. Als het mogelijk is, kan je zelf aan de zijkant van de toog een verlaagd en zelfs onderrijdbaar deel aanbrengen zodat je ook rolstoelgebruikers kan bedienen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een opklapbaar deel dat ook de toegang tot de toogruimte afsluit.

 

 • Geef altijd duidelijk weer wat er te verkrijgen is aan de toog en aan welke prijs.

Jeugdhuis JH De Prieze, Nieuwpoort: een gedrukte prijslijst is voor sommige personen een meerwaarde.Bied bijvoorbeeld ook een extra gedrukte prijslijst aan op de tafels, bij voorkeur met afbeeldingen van de producten. Een combinatie van tekst en beeld is altijd duidelijker, zeker voor personen met een mentale beperking.
Prijslijsten voorzie je altijd in een voldoende groot en toegankelijk lettertype, met voldoende contrast tussen de letters en de achtergrond. Kijk voor meer informatie over de toegankelijkheid van letters en cijfers bij het deel signalisatie

Bedieningselementen

 • Voorzie een kapstok om de jassen op te hangen. Zo hinderen ze niet tijdens een activiteit en kunnen ze ook niet op de grond vallen en een obstakel vormen.

De kapstokjes worden op twee hoogten voorzien. Kinderen kunnen vaak niet aan de hogere kapstokjes. Zo kies je de hoogte die voor jou het meest geschikt is.De kledinghaken moeten bereikbaar zijn voor iedereen. Voorzie ze daarom op verschillende hoogten: laag en hoog. Let er wel op dat de hoge kledinghaken in gebruik de lage niet versperren.

 

 Vervang slechte of kapotte en kleine, moeilijk bruikbare types van kledinghaken door een type dat makkelijk bruikbaar is en waar je net wat meer aan kan hangen. Een natte jas weegt net wat meer en jongeren of kinderen hebben regelmatig meer spullen bij.

Afwerking van de ruimte

 • Kinderen en jongeren spelen dikwijls ongeremd. Gebruik voor de veiligheid daarom zo veel mogelijk materialen die sterk en degelijk zijn om veilig spelen mogelijk te maken.
 • Zorg voor een goede egale verlichting. Dit is belangrijk voor personen met een auditieve beperking die gebruik maken van liplezen, mimiek… Ook voor personen met een visuele beperking kan een goede verlichting ervoor zorgen dat de ruimte duidelijker is en dat lezen en andere zaken makkelijker gaan.
 • De kleuren en het materiaalgebruik van de wanden en de vloeren moeten contrasteren. Zo lopen ze voor personen met een visuele beperking niet door in één vlak maar is het meteen duidelijk waar de vloer stopt en waar de wanden beginnen. Een contrasterende plint kan hier ook bij helpen.


Jeugdcentrum Ahoy, Wijnegem: de vloer, de deurkaders en de signalisatie contrasteren met de wand. Akabe 47, Edegem: het deurkader contrasteert met de wand.Een contrasterende kleur op plinten, deurkaders of op wanden krijg je al vrij snel voor elkaar wanneer je met enkele personen aan de slag gaat met verf.
 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ook de akoestische kenmerken van de ruimte zijn een belangrijk aandachtspunt. Slechthorende kinderen en jongeren, maar ook anderen, hebben baat bij een goede akoestiek van de ruimte. Een aantal zaken kan je eenvoudig realiseren al moet je eerst even de mogelijkheden onderzoeken: verhogen van geluidsabsorptie door gebruik van zachte of holle materialen, wegwerken van weerkaatsende oppervlakken… Een goede akoestiek zorgt ervoor dat mensen niet luid moeten roepen en draagt bij aan duidelijke communicatie en het dempen van omgevingsgeluid.
Aandachtspunt Sleutelelement