Plan van aanpak voor toegankelijk (ver)bouwen

Fase
Ankerpunten in functie van toegankelijkheid
Acties

1. Wij hebben een idee ...

Je onderzoekt de wensen met betrekking tot de toegankelijkheid van het toekomstige gebouw en omschrijft ze voor de architect.

  • Schrijf uit wat de wensen voor de toegankelijkheid zijn.
  • Ga na wat de huidige knelpunten zijn in functie van toegankelijkheid bij het bestaande gebouw.

2. (Voor)ontwerp tot bouwaanvraag

De architect neemt de wensen op die je kenbaar maakte.

Hij of zij legt de (infra)structurele, ruimtelijke criteria (organisatorisch, planmatig) van toegankelijkheid vast in het plan.

3. Opmaak aanbestedingsdossier tot aanbesteding

De architect werkt achter de schermen aan jullie project. De technische- en detailcriteria van het gebouw en dus ook van de toegankelijkheid (ruimten, bouwelementen) worden opgelegd als voorwaarde voor de uitvoering. Deze criteria moeten duidelijk omschreven en opgelijst worden voor de aannemer in een technisch bestek.

  • Vraag aan de architect om toegankelijkheid vast te leggen in het lastenboek.
  • Maak ook voor de uitvoerder kenbaar wat de inhoud van het advies met betrekking tot toegankelijkheid is.

4. Bouwfase tot oplevering gebouw

Vanaf nu ga je echt aan de slag, plannen worden realiteit. De architect, maar ook jij, houden controle op de uitvoering. De garantie voor de kwaliteit van toegankelijkheid wordt hier werkelijkheid.

  • Doe tussentijdse en eindcontroles met betrekking tot toegankelijkheid. Vraag de architect bijvoorbeeld hoe het er in realiteit zal uitzien.
  • Aftoetsen van toegankelijkheid is een belangrijk onderdeel van de oplevering. Dit kan bijvoorbeeld door externe controle door de toegankelijkheidsexpert.

5. Ingebruikname gebouw

Eens je gebouw er staat ben je natuurlijk apetrots. Toch blijft het hier niet bij. Je gaat het nu gebruiken en moet het goed onderhouden. Gebouwmanagement, ook met oog op het behoud van het comfort en veiligheid dankzij toegankelijkheid is essentieel in de komende jaren.

  • Schrijf voor het management van het gebouw een draaiboek met betrekking tot toegankelijkheid uit.
  • Zorg dat tijdens het onderhoud toegankelijkheidsknelpunten opgelost worden. Deze kunnen namelijk onveilige situaties veroorzaken.
  • Denk na over de ‘uit’gankelijkheid bij de evacuatie, bv. evacuatie van personen in een rolstoel – bekijk dit met de brandweer.