Toegangen en deuren

1

Van aan de toegang is er een duidelijke signalisatie naar de verschillende lokalen of ruimten. (Jeugdhuis Rondpunt 26, Genk)

2

Deurkrukken en grepen zijn goed omgrijpbaar en op een goede bedienbare hoogte geplaatst.

 

3

Deuren zijn voldoende breed voor een goede passage. (Jeugdcentrum Rondpunt 26, Genk)

4

De toegang moet goed zichtbaar zijn. Maak deze beter zichtbaar door er een eyecatcher van te maken. (KSA VKSJ Zele)

5

De toegang is drempelvrij. Een niveauverschil van max. 2cm is toegelaten bij deuren tussen binnen- en buitenruimten. (Akabe Toetertoe, Terhagen)

6

Om een deur te kunnen openen en sluiten voorzie je voldoende vrije ruimte naast, voor en achter de deur.

Aandachtspunten

Een eyecatcher

 • De toegang tot het gebouw moet goed opvallen. Accentueer hem en maak er een eyecatcher van. Dit kan door:
  • de locatie (zichtbaar van op de straat …)
  • een accent in materiaalgebruik
  • kleur en textuur
  • het aanbrengen van verlichting
  • de toevoeging van een luifel
  • de toevoeging van een banner of naambord
  • de wijze van uitvoering van de toegangsdeur of de uitvoering van het toegangspad ernaartoe
  • een duidelijke bewegwijzering

Wayfinding

Drempels vermijden

 • De toegang moet drempelvrij zijn. Een niveauverschil tot max. 2 cm is toegelaten bij de overgang tussen de buiten- en binnenruimte. De dorpel moet afgeschuind zijn zodat het struikelgevaar beperkt wordt en je er makkelijk met een rolstoel, steekkarretje… over kan rijden.
 • Bij grotere niveauverschillen tot 18 cm kan je werken met een helling. Dit maakt je gebouw niet alleen toegankelijk voor rolstoelgebruikers maar zorgt er ook voor dat je materiaal makkelijker naar buiten kan dragen. Ook de drankenleverancier, met zijn steekkar, kan zo makkelijker drank leveren. 
 • Matten vormen geen obstakel als ze korte haartjes en een antisliponderlaag hebben. Ze liggen best verzonken in de vloer.

Afmetingen

 • De vrije doorgangsbreedte van alle deuren moet min. 90 cm bedragen. Deze afmeting is niet alleen van belang voor rolstoelgebruikers. Denk maar aan het gebruiksgemak van een brede deur wanneer je met spel- of kampmateriaal naar buiten moet of wanneer de drankvoorraad aangevuld moet worden.
 • De vrije doorgangshoogte moet min. 2,10 m zijn. 
 • Een zelfsluitend pompmechanisme bij manueel bedienbare deuren moet voldoende licht afgesteld worden (max. 3 kg). 
 • Als je een deur wilt openen, dan voer je een bepaalde beweging uit. Daarom moet er voor en na de deur voldoende vrije ruimte (min. 1,50 m diameter) zijn om met een rolstoel te kunnen manoeuvreren. Aan de zijde van de deurkruk moet er een opstelruimte van min. 50 cm voorzien zijn om makkelijk de deurkruk te bedienen.

Veiligheid

 • Voorzie glazen deuren van een duidelijk zichtbare contrasterende (kleur)markering op drie hoogtes: op ooghoogte, op heuphoogte en op vloerniveau. Uitvoeringen door middel van gezandstraalde beglazing contrasteren niet voldoende. Een betere oplossing is het gebruik van kleuren, logo’s of andere contrastrijke alternatieven.
 • Maak de deur contrasterend met de wand zodat deze duidelijk opvalt, ook voor slechtzienden.

Bediening van de deur

 • Deurkrukken en grepen met een U of L-vorm zijn goed omgrijpbaar en ook met een minder goede handfunctie bruikbaar, vb. met de vuist of elleboog.
 • Deurkrukken in de vorm van een bol of knop bemoeilijken het gebruik. Ook voor kinderen vormen ze vaak een knelpunt. Met hun kleinere handen kunnen ze niet zo goed hoog grijpen en dan nog eens tegelijk de kruk draaien.

Toegangen en deuren in de praktijk