EHBO (Eerste hulp bij ontoegankelijkheid)

In dit deel vind je vooral oplossingen die je snel kan doen en met een klein budget. Dit betekent dat de oplossingen allemaal te maken hebben met ofwel:

  • de organisatie van de werking;
  • de afwerking van het gebouw of de inrichting van het gebouw: vb. een contrasterende waarschuwingsstrook aanbrengen op een drempel, een ander kleurtje aanbrengen op de wand voor een beter contrast, een leuning voorzien voor meer veiligheid… vb. de plaatsing van meubels en spelmateriaal in de ruimte…
  • gebouwmanagement: onderhoud, aankoop meubilair…

Het is belangrijk is dat je minstens één persoon kiest die verantwoordelijk is voor de toegankelijkheid. Deze persoon gaat bij een knelpunt of een probleem na of het organisatorisch opgelost kan worden, of het probleem op te lossen is door een beter gebouwmanagement of dat er een aanpassing nodig is in de afwerking of inrichting van het gebouw. Hij of zij kan dan een oplossing voorstellen en bekijken wat er moet gebeuren om deze mogelijk te maken.