Regelgeving

Net als duurzaamheid is toegankelijkheid een kwaliteitsvereiste van elk publiek gebouw en dus ook een jeugdlokaal. Meer zelfs, het is een basisrecht voor iedereen.

Om een basistoegankelijkheid te garanderen werd toegankelijkheid nationaal en internationaal verankerd in regelgeving en voorschriften.

De belangrijkste hiervan zijn:

  • het VN verdrag inzake de rechten voor personen met een handicap;
  • de antidiscriminatiewetgeving die redelijke aanpassingen kan vragen voor personen met een beperking;
  • de regelgeving toegankelijkheid van publieke gebouwen in Vlaanderen en Brussel, die de toegankelijkheid van publieke gebouwen waaronder ook jeugdlokalen vastlegt.