Onderzoek toegankelijkheid jeugdinfrastructuur

Doel van het onderzoek
Uit onderzoek (onder andere het jeugdbewegingsonderzoek) bleek dat de infrastructuur van de jeugdsector niet altijd even toegankelijk is. Met het onderzoek ’integrale toegankelijkheid van jeugdinfrastructuur‘ wil de afdeling Jeugd meer informatie krijgen en verspreiden over wat integrale toegankelijkheid in de jeugdsector juist inhoudt. Verder wil ze concrete tips en voorbeelden aanbieden rond toegankelijk bouwen, verbouwen en beheren van infrastructuur. Tot slot wil de afdeling Jeugd, op basis van het onderzoek, criteria uitwerken die bij nieuwe subsidielijnen kunnen worden aangewend. Dit onderzoek vond plaats van januari 2011 tot en met oktober 2011.

De resultaten van het onderzoek werden in eerste instantie gebundeld in een eindrapport en nadien omgezet naar deze website.

Het volledige eindrapport kan je hier lezen »

Scope van het onderzoek
Bij de uitwerking van het project wordt gefocust op jeugdhuizen, jeugdbewegingslokalen en lokalen van werkingen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. De jeugdverblijfscentra behoren niet tot de scope van het project. Maar het spreekt voor zich dat de informatie en richtlijnen die hier beschreven staan ook voor een groot stuk gebruikt kunnen worden voor jeugdverblijfscentra.

De ‘kwetsbare groepen’ werden nauwelijks bereikt omdat toegankelijkheid van infrastructuur niet ervaren wordt als een knelpunt. Voor deze jongeren gaat het over het slopen van de ‘ figuurlijke’ drempels om hen met de werking te bereiken.

Verloop van het onderzoek
Om een beter zicht te krijgen op de huidige situatie op vlak van toegankelijkheid van de jeugdlokalen gingen we eerst aan de hand van een deskonderzoek het volgende na:

 • de relevante actoren;
 • bestaande jeugdbeleidsplannen en subsidiëring;
 • onderzoeken jongeren met beperking; 
 • richtlijnen en procedures voor jeugdinfrastructuur die werden verwerkt tot een overzichtsdocument

Bekijk hier de resultaten van het deskonderzoek »

Daarnaast gingen we ook na hoe de jeugdsector tegen toegankelijkheid aankijkt, welke problemen zij ervaren en wat hun verwachtingen zijn naar het beleid en het praktische werkboek in het bijzonder.


Hiervoor werd een online enquête georganiseerd waarmee we 182 respondenten van jeugdverenigingen, 70 respondenten van jeugdhuizen, 39 respondenten van jongeren en 36 respondenten uit het beleid bereikten.

Daarnaast werden een negental diepte-interviews afgenomen:

 • Expertisegroep Jeugdlokalen;
 • Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen;
 • Jeugddienst Limburg;
 • De Regenboog vzw;
 • Uit de Marge;
 • Akabe;
 • Lokale jeugddiensten i.s.m. VVJ;
 • Jeugddiensten en stadondersteuners van jeugdverenigingen uit de grotere steden.

Bekijk hier de resultaten van het de onlinebevraging en de diepte-interviews »

Naast het onderzoek en de enquêtes deden we ook 11 volwaardige plaatsbezoeken en 3 gedeeltelijke plaatsbezoeken en voerden we 3 screenings uit van respectievelijk een jeugdhuis, een jeugdlokaal en een jeugdlokaal met een specifieke werking voor jongeren met een beperking. Hierdoor kregen we een beter beeld van de dagelijkse realiteit en de ruimtelijke knelpunten en noden die zich hierbij kunnen stellen. De foto’s van deze plaatsbezoeken vind je op veel plaatsen op de website terug als voorbeelden.

Bekijk hier de resultaten van de plaatsbezoeken en toegankelijkheidsscreenings »

De resultaten van het onderzoek kwamen tot stand in nauw overleg met de projectstuurgroep en de jeugdsector. We hielden met name ruggespraak met zowel individuele jongeren, leden van de leiding als de belangrijkste organisaties uit de sector zoals Formaat, Steunpunt jeugd en de Expertisegroep Jeugdlokalen.

We willen dan ook iedereen van harte danken voor de openheid, de ervaring en expertise die zij met ons hebben gedeeld. Deze vruchtbare interactie heeft wederzijds geleid tot een beter inzicht in hoe we met toegankelijkheid in jeugdlokalen kunnen omgaan.