Bereikbaarheid

Zichtbaarheid

  • Ga na of het jeugdhuis of -lokaal duidelijk zichtbaar is vanaf de straat en of mensen gemakkelijk de weg ernaartoe kunnen vinden.

chiro Arika, Herk-de-Stad maakt hun lokalen zichtbaar van op de straat door een bordVerlicht je inkomhal bij avondactiviteiten of accentueer de toegang zodat deze duidelijk zichtbaar is. Dit kan je doen door de toevoeging van een banner of naambord, toevoeging van een luifel, kleurgebruik, verlichting, het aanleggen van een duidelijk toegangspad ernaartoe… Daarbij maken zo’n zaken het zicht meteen heel wat aantrekkelijker.

 

 

 

 

 
Chiro Kris-kras, Genk, maakt met een eenvoudig bord de naam van haar werking kenbaar. Dit kan je zelf doen door met witte verf de naam op een bord aan te brengen.Je kan bijvoorbeeld met de groep zelf een naambord voor aan de toegang maken. Daar komt eigenlijk niet zo veel werk bij kijken. Maak zelf een namiddag tijd of maak met de groep een naambord of bewegwijzeringborden.Lees in het deel (ver)bouwen de richtlijnen na voor goede bewegwijzering

 

 

 

  • Als het gebouw niet aan de straatkant ligt, zorg er dan voor dat er wegwijzers staan die de weg naar het jeugdhuis of jeugdlokaal aantonen. Deze route moet ook goed verlicht zijn zodat mensen gemakkelijk de weg vinden.

Toegankelijke fuif Herk-de-stad: aanduiding van het toilet. Voor meer stevigheid kan je dit het best plastificeren of kan je een steviger materiaal als drager gebruiken. Voor een zeer tijdelijke bewegwijzering zoals bij een fuif kan dit materiaal wel al volstaan.Je kan bijvoorbeeld met de groep zelf bewegwijzeringborden die de weg aanduiden van op de straat tot aan het gebouw maken. Daar komt eigenlijk niet zo veel werk bij kijken. Trek er een namiddag wat tijd voor uit of maak met de groep bewegwijzeringborden.
Lees in het deel (ver)bouwen de richtlijnen na voor goede bewegwijzering

 

 

Bewegwijzering Jeugdhuis Sumo Wil je het toch op een meer structurele manier aanpakken, dan kan je een aanvraag indienen voor het laten maken en plaatsen van wegwijzers. De aanvraag kan tegen betaling gebeuren bij de gemeente.

 

 

  • Ga na welke mogelijkheden er bestaan om jouw jeugdlokaal te bereiken (bus, trein, te voet, met de fiets/scooter, met de auto …) en maak ze kenbaar.

Chiro Sint-Jan,Kachtem, maakt op de website kenbaar hoe je het jeugdhuis kan bereiken met onder andere info over de parkeerplaatsen, fietsenstalling…De bereikbaarheid kenbaar maken kan je doen via je website of op uitnodigingen voor activiteiten …

Met het openbaar vervoer

  • Ga na of je jeugdlokaal te bereiken is met het openbaar vervoer.

Jeugdhuis ’t Ongeluk maakt op de website kenbaar hoe je het jeugdhuis kan bereiken met welke buslijnen en via welk treinstation.Als er in de buurt een station of bushalte is, geef dan duidelijk aan hoe het jeugdhuis of -lokaal vanaf dit punt te bereiken is.

Te voet

Met de fiets

  • Baken de ruimte voor de fietsenstalling goed af, zo vermijd je dat fietsen overal neergezet worden en een obstakel vormen voor de toegangsroute of de speelruimte.

Het afbakenen van de fietsenstalling kan al door met verf of een ander materiaal een lijn aan rond de fietsenstalling aan te brengen.

Jeugdhuis Sumo – de zone voor fietsen werd in de bestrating ingewerkt, dit vermijdt dat fietsen ergens anders worden gestald. Er is nog voldoende vrije doorgang langs de fietsenstalling.Het afbakenen van de fietsenstalling kan ook door klinkers van een andere kleur te gebruiken, een andere bestrating te kiezen voor het deel waar de fietsenstalling zich bevindt …

 

 

Jeugdhuis Rondpunt 26, Genk, heeft een overdekte en goed afgebakende fietsenstalling.Als je een meer gesloten fietsenstalling wil, kan je aan de zijkanten afrasteringen in een contrasterende kleur of materiaal voorzien.

Met de auto

  • ls er geen aangepaste parkeerplaats werd voorzien maar als er wel ruimte voor is, kan je deze waarschijnlijk vrij eenvoudig aanleggen.

Tussen twee standaardparkeerplaatsen werd een vrije zone voorzien. Deze zone zorgt voor een veilige ruimte om in en uit te stappen voor beide parkeerplaatsen. Bij drie bestaande parkeerplaatsen kan je de middelste parkeerplaats omvormen naar een parkeervrije zone. Deze zone kan als gebruiksruimte dienen voor de twee parkeerplaatsen die er langs gelegen zijn. Ook als er een kleinere zone is tussen twee parkeerplaatsen kan je deze gebruiken als extra ruimte om in en uit te stappen en als veilige loopzone.


Is er weinig plaats en heb je niet de mogelijkheid om op een andere manier een aangepaste plaats te voorzien, dan kan je eventueel ook de parkeerplaats die zich langs een voetgangersdoorsteek bevindt, reserveren als aangepaste parkeerplaats. Zo kan de ruimte van de voetgangersdoorsteek dienen als manoeuvreerruimte bij het uitstappen. Let op, dit is wel geen volwaardige oplossing.

Akabe De Kim te Zottegem, hier is zodra het bouwmateriaal weg is voldoende verharde ruimte voor een aangepaste parkeerplaats. Enkel de markering zou nog aangebracht moeten worden.Heb je genoeg ruimte en middelen, dan kan je de parkeervoorziening heraanleggen of de markeringen opnieuw aanbrengen en zo een volwaardige aangepaste en/of voorbehouden plaats realiseren.Lees in het deel (ver)bouwen de richtlijnen na voor aangepaste parkeerplaatsen

 

 

 

  • Geef een aangepaste en/of voorbehouden parkeerplaats duidelijk aan met gemarkeerde randen en een bord.

De gemarkeerde rand is met verf aangebracht.Een markering kan je zelf aanbrengen (witte + blauwe rand) op de ondergrond. Kies niet voor een volledige inkleuring van de ondergrond met blauwe verf (dit kan gladheid veroorzaken) maar voor een gemarkeerde blauwe rand binnen de witte randmarkering. Gebruik hiervoor aangepaste verf. Een officieel verkeersbord (E9a) zorgt ervoor dat de parkeerplaats ook voorbehouden is, dus alleen maar gebruikt mag worden door personen met een blauwe kaart.

 

 

 

 

Chiro Sint Filippus, Schoten: Hier worden gekleurde klinkers gebruikt om de aangepaste parkeerplaats te signaleren. De markeringen op de grond moeten niet altijd geschilderd worden. Je kan ze  ook in gekleurde materialen uitvoeren, zoals klinkers bijvoorbeeld.Lees in het deel (ver)bouwen de richtlijnen na voor markeringen bij aangepaste parkeerplaatsen


Aandachtspunt Sleutelelement