Toegangspaden

Ondergrond

  • Het is niet nodig dat de volledige buitenruimte verhard is. Zorg wel dat de belangrijkste (toegangs)paden een rolstoelvaste ondergrond hebben die effen, aaneengesloten en stroef is.

Chiro Sint-Jan Kachtem maakte een verhard toegangspad tot aan de jeugdlokalen.Als er nog geen toegankelijk pad is tot aan de toegang, kan je dit met de vereniging zelf aanleggen door het gebruik van bijvoorbeeld gestabiliseerde kleischelpen, klinkers of betondallen, een slipvrije houten bevloering of door roosters te voorzien. Let op, je moet voldoende aandacht besteden aan de stabiliteit van de ondergrond en een correcte plaatsing van de materialen. Let op bij het gebruik van roosters. 

Lees in het deel (ver)bouwen de richtlijnen na voor toegangspaden

Zichtbaarheid

  • De paden moeten contrasteren met de omgeving en altijd goed verlicht zijn. 

Is er nog geen verlichting aanwezig? Voorzie deze dan bij paden die naar de toegangsdeur van het gebouw of de fietsenstalling gaan. Ook bij de looppaden die naar de ophaalplek leiden, is een goede verlichting nodig. Zeker in de wintermaanden wanneer het vroeg donker wordt, is dit een meerwaarde en geeft dit een veiliger gevoel aan de kinderen en jongeren.

Chiro Kriskras ,Genk, heeft een verhard en contrasterend toegangspad.Paden kan je zelf contrasterend maken door bijvoorbeeld de randen in een ander materiaal of een andere kleur te voorzien. Je kan de buitenruimte opfleuren met paden in een speelse kleur. Tegelijkertijd vormen ze ook een fijn spelelement. Let wel op met het volledig schilderen van paden. Dit kan tot gladheid leiden bij regenweer.

Veiligheid

  • Plaats alle obstakels (vuilbakken, spelmateriaal…) aan één zijde van het pad en buiten de loopzone.

 Jeugdhuis SUMO: de looppaden en de zones waar objecten mogen staan, zijn aangeduid met lijnen en met een andere bestrating Je kan met verf een lijn schilderen om een scheiding te maken tussen de ruimte waar er elementen mogen geplaatst worden en de ruimte die vrij moet blijven om te circuleren. 

Drempels vermijden

  • Vang niveauverschillen van meer dan 2 cm op door minstens een helling te voorzien. Let op, vanaf 18 cm is er een combinatie van een trap en een helling nodig.

Is er nog geen helling, dan kan je kiezen om bij kleine niveauverschillen zelf een helling  aan te leggen. Een goedkoper alternatief is om een wegneembaar hellend vlak te voorzien, bijvoorbeeld uit hout of traanplaat. Je mag wel de afrijdbeveiliging of de rand aan de helling niet vergeten zodat niemand langs de helling kan terecht komen.

Een combinatie van een helling en een trap in beton. Let wel op, er is geen afrijdbeveiliging en geen leuningen aan de helling.Zijn de niveauverschillen groter dan 18cm en zijn er dus meerdere treden aanwezig, dan is er vaak een meer structurele oplossing nodig. Dit wil daarom niet zeggen dat er grote werken aan te pas moeten komen. Een goede helling naast de trap is dan een oplossing. De helling kan je het best uitvoeren in hetzelfde materiaal als het toegangspad. Let wel op een goede uitvoering.  Lees hier de richtlijnen voor na bij hellingen (toegankelijk (ver)bouwen )>>

Lees in het deel (ver)bouwen de richtlijnen na voor hellingen

Aandachtspunt Sleutelelement